MEŞRU MÜDAFAA NEDİR

Okumakta olduğunuz yazı ile ilgili bir davanız varsa, bu konuda uzman bir avukatın profesyonel yardımından faydalanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bizimle iletişime geçmek veya avukatımız bilgi almak için onur@cbthukuk.net adresine mail atabilir veya 0532 663 86 93 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz. MEŞRU (MÜDAFAA) SAVUNMA NEDİR? Meşru müdafaada sınırın aşılması 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 27/2 …

Mobbing Nedeniyle Tazminat DAVASI

Okumakta olduğunuz yazı ile ilgili bir davanız varsa, bu konuda uzman bir avukatın profesyonel yardımından faydalanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bizimle iletişime geçmek veya avukatımız bilgi almak için onur@cbthukuk.net adresine mail atabilir veya 0532 663 86 93 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.   Mobbing kavramı son yıllarda ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Mobbing, Türkçe’deki ifadesiyle psikolojik …

Silah ve Parmak izi

Çocuklara ait parmak izleri 1, erişkinlere ait olanlarsa bir kaç gün içerisinde yok olur. Zira parmak izi, parmaklardan salgılanan terle oluşur. Yetişkinlerin salgıladıkları ter, çocuklarınkinden biraz farklıdır. Ancak çoğu zaman parmak izine ulaşmak mümkün olmuyor. Ayrıca, Kanserli hastaların kullandığı ve etken maddesi "kepasitabin" olan bir ilaç, ilacı kullanan hastaların parmak izlerinin tespitini engelliyor. Türkiye'de "xeloda" …

Dövizle Borçlananlar Uyarlama İsteyebilecek

Dövizle Borçlananlar Uyarlama İsteyebilecek Dövizdeki aşırı artış, dövizle borçlanan ve bu borçlarını ödemeye çalışanlar aleyhine ağır ve katlanılmaz bir yük haline gelmiştir. Yeni Borçlar Kanunu gereği mahkemeye müracaatla hâkimin müdahalesi ve değişen şartlara göre borç miktarının uyarlanması talep edilebilir.

Vergi Davası Tahsil Zamanaşımı

Okumakta olduğunuz yazı ile ilgili bir davanız varsa, bu konuda uzman bir avukatın profesyonel yardımından faydalanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bizimle iletişime geçmek veya avukatımız bilgi almak için onur@cbthukuk.net adresine mail atabilir veya 0532 663 86 93 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Vergi hukukumuzda iki çeşit zamanaşımı vardır. Bunlardan biri Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve daha …

Tarh Zamanaşımının Kesilmesi

Zamanaşımının kesilmesinde, kesildiği tarihten önceki süreler silinmektedir. Başka bir deyişle, tarh zamanaşımının kesilmesi, kesilme anına kadar işlemiş olan sürenin bütün sonuçları ile birlikte ortadan kalkması sonucunu doğurmaktadır. Tarh zamanaşımının kesilmesi hali olarak kanunlarda herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak, Vergi Usul Kanunu’nun 374 üncü maddesinde vergi cezaları bakımından ceza ihbarnamesi tebliğinin zamanaşımını keseceği belirtilmektedir.

Tarz Zamanaşımı Mücbir Sebep

Okumakta olduğunuz yazı ile ilgili bir davanız varsa, bu konuda uzman bir avukatın profesyonel yardımından faydalanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bizimle iletişime geçmek veya avukatımız bilgi almak için onur@cbthukuk.net adresine mail atabilir veya 0532 663 86 93 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Tarh zamanaşımını durduran bir diğer unsur mücbir sebeptir. Mücbir sebepler Vergi Usul Kanunu’nun 13. maddesine …

Tarh Zamanaşımı Takdir Komisyonuna Başvurulması

Okumakta olduğunuz yazı ile ilgili bir davanız varsa, bu konuda uzman bir avukatın profesyonel yardımından faydalanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bizimle iletişime geçmek veya avukatımız bilgi almak için onur@cbthukuk.net adresine mail atabilir veya 0532 663 86 93 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Vergi Usul Kanunu’nun 114 üncü maddesine göre, vergi dairesince matrah taktiri için taktir komisyonuna başvurulması …

Tarh Zamanaşımının Durması

Okumakta olduğunuz yazı ile ilgili bir davanız varsa, bu konuda uzman bir avukatın profesyonel yardımından faydalanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bizimle iletişime geçmek veya avukatımız bilgi almak için onur@cbthukuk.net adresine mail atabilir veya 0532 663 86 93 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Tarh zamanaşımı, kanunda belirtilmiş bazı hallerde durmaktadır. Durmada, durma sebebinin ortaya çıkmasına kadar geçen zamanaşımı …

Tarh Zamanaşımı Süresinin İşlemesine Engel Olan Nedenler

Okumakta olduğunuz yazı ile ilgili bir davanız varsa, bu konuda uzman bir avukatın profesyonel yardımından faydalanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bizimle iletişime geçmek veya avukatımız bilgi almak için onur@cbthukuk.net adresine mail atabilir veya 0532 663 86 93 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Zamanaşımı kurumu alacak-borç ilişkisinde yükümlünün çıkarlarına hizmet ettiği için, alacaklının da çıkarlarını korumak üzere zamanaşımı …