Sosyal Medyada Çocukların Cinsel İstismarı

Çocukların cinse istismarı suçu, TCK'nın 103.maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre; çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan - 8 yıla kadar hapis cezası verilir. Sarkıntılık kavramından ne anlaşılması gerektiği konusunda bir açıklama mevcut değildir. Son derece kapalı ve yoruma açık …

Cinsel Taciz Suçunun Yargısı

Cinsel Suçun Nitelikli Halleri Cinsel taciz suçuyla daha etkili bir mücadelenin gerekleştirilebilmesi için 6545 sayılı Kanun ile cezayı arttıran nedenlerin düzenlendiği TCK m. 105/2'de değişiklik yapılmıştır. Sosyal Medya Araçları ile Cinsel Taciz Suçu  Suçun; Whatsapp, Facebook, İnstagram, Twitter veya e-mail gibi haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanarak koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından …

Adli Para Cezası Nasıl Hesaplanır?

Adli Para Cezası Nasıl Hesaplanır? Miktarı En Fazla Ne Kadardır? Adli para cezası hesaplama yöntemi, ilgili suç düzenlenirken belirlenen ceza alt ve üst sınırları dikkate alınarak belirlenir. Suça ilişkin yaptırımda adli para cezasının alt veya üst sınır belli değilse, sanık hakkında hükmedilecek adli para cezasının alt sınırı en az 5 gün, en fazla 730 gün …

Hangi Suçlar Para Cezasına Çevrilir ?

Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Şartları Nelerdir? Hapis cezasının para cezasına çevrilmesi kararı, mahkeme tarafından bazı olgular gözlenerek verilir. Suçlunun kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler mahkeme tarafından tek tek değerlendirilir. Örneğin, suçu işlediği için pişmanlık göstermeyen, saldırgan, hakkında suçta tekerrür hükümleri uygulanan bir failin, mahkum olduğu …

Suça İştirak, Azmettirme

Azmettirme Cezası Bir suç işleme kararının icrası kapsamında birden fazla kişi tarafından fikir ve eylem birliği içinde birlikte suç işlenmesinin ifade eder (TCK 37.Madde) Suça iştirak, bir kişi tarafından işlenebilecek bir suçun aralarında anlaşmak ve işbirliği yapmak suretiyle birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesidir. Ancak kasten işlenen suçlar iştirak halinde işlenebilir, taksirle işlenen suçlara iştirak …

Yurt Dışı Çıkış Yasağı Sorgulama

Yurt Dışı Çıkış Yasağı Nasıl Sorgulanır ? Bunun için E-Devlet sistemi üzerinden direkt olarak https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-yurda-giriscikis-belge-sorgulama linki üzerinden sorgulama gerçekleştirebilirsiniz. Ancak tedbiren koyulmuş ve henüz E-Devlet sistemine aktarılmamış bir yurt dışı çıkış yasağı da söz konusu olabilecektir. Böyle bir durumla karşılaşmamak adına en doğrusu il Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü'ne gitmek ve konu ile ilgili bir …

Kesinleşen Hapis Cezası Paraya Çevrilir mi ?

Kesinleşen Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz   Ceza Yargılaması: Bir suç şüphesi ile başlayan ceza soruşturması, yeterli şüphenin bulunduğuna ilişkin savcılık kararından sonra kamu davası açılmasına karar verilir sonra kamu davası açılmasına karar verilir. Bir sonraki aşama ise suçun türüne ve ağırlığına göre ceza kanunun emrettiği görevli ve yetkili ceza  mahkemesinde şüphelinin sanık sıfatıyla yargılanması süreci …

Sarhoşken işlenen SUÇ

SARHOŞLUK Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan (kimse) esrik, mest, sermest olarak tanımlanabilir. Sarhoşluk kabahatinin uygulanabilmesi için Ne gerekli ? Sarhoş olan kişinin, başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışlarda bulunması gerekir. Bu davranışın umuma açık yerlerde gerçekleşmiş olması gerekmemektedir. Mesela; kendi evinde, diğer aile bireylerinin veya komşuların huzur …

SPOR HUKUKU

SPOR HUKUKU TANIMI Sportif faaliyetleri düzenler, spor dünyasını yönetir, spor yarışmalarının ve kuruluşlarının kurumsallığını sağlar. Geniş anlamda Spor Hukuku ise spordan ötürü oluşan ilişkileri ve bu ilişkilerde rol alan gerçek ve tüzeli kamu ve özel kişilerinin karşılaştıkları durumları düzenler ve sorunları çözümler. Sporcuların hakları ve yükümlülüklerini düzenleyen kuralları; Spor kuruluşlarının yapısını, faaliyetlerini ve aralarındaki ilişkileri; …

İŞ HUKUKU

Hukukun Tanımı Suç oluşturan fiil ve davranışların neler olduğunu, bu fiilleri işleyenlere ne gibi müeyyideler uygulanacağını gösteren hukuk kurallarının tümüdür. İŞ HUKUKU İşçi-işveren ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarını inceleyen hukuk dalıdır. 4857 sayılı İŞ KANUNU ise 22.05.2003 tarihlidir. 2821 sayılı Sendika Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 1938 yılında yürürlüğe girmiştir. …