Kesinleşen Hapis Cezası Paraya Çevrilir mi ?

Kesinleşen Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz   Ceza Yargılaması: Bir suç şüphesi ile başlayan ceza soruşturması, yeterli şüphenin bulunduğuna ilişkin savcılık kararından sonra kamu davası açılmasına karar verilir sonra kamu davası açılmasına karar verilir. Bir sonraki aşama ise suçun türüne ve ağırlığına göre ceza kanunun emrettiği görevli ve yetkili ceza  mahkemesinde şüphelinin sanık sıfatıyla yargılanması süreci …

Sarhoşken işlenen SUÇ

SARHOŞLUK Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan (kimse) esrik, mest, sermest olarak tanımlanabilir. Sarhoşluk kabahatinin uygulanabilmesi için Ne gerekli ? Sarhoş olan kişinin, başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışlarda bulunması gerekir. Bu davranışın umuma açık yerlerde gerçekleşmiş olması gerekmemektedir. Mesela; kendi evinde, diğer aile bireylerinin veya komşuların huzur …

SPOR HUKUKU

SPOR HUKUKU TANIMI Sportif faaliyetleri düzenler, spor dünyasını yönetir, spor yarışmalarının ve kuruluşlarının kurumsallığını sağlar. Geniş anlamda Spor Hukuku ise spordan ötürü oluşan ilişkileri ve bu ilişkilerde rol alan gerçek ve tüzeli kamu ve özel kişilerinin karşılaştıkları durumları düzenler ve sorunları çözümler. Sporcuların hakları ve yükümlülüklerini düzenleyen kuralları; Spor kuruluşlarının yapısını, faaliyetlerini ve aralarındaki ilişkileri; …

İŞ HUKUKU

Hukukun Tanımı Suç oluşturan fiil ve davranışların neler olduğunu, bu fiilleri işleyenlere ne gibi müeyyideler uygulanacağını gösteren hukuk kurallarının tümüdür. İŞ HUKUKU İşçi-işveren ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarını inceleyen hukuk dalıdır. 4857 sayılı İŞ KANUNU ise 22.05.2003 tarihlidir. 2821 sayılı Sendika Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 1938 yılında yürürlüğe girmiştir. …

AİLE HUKUKU

Aile hukuku, kişilerin aile çevresindeki ilişkileri düzenler. Medeni hukukun ve dolayısıyla özel hukukun alt dalıdır. Aile üç farklı anlamda düzenlenmiştir; Dar Anlamda Aile: Eşlerden meydana gelen topluluktur. Geniş Anlamda Aile: Eşlerden ve çocuklardan meydana gelen topluluktur. En Geniş Anlamda Aile: Ev reisinin otoritesine tabi olarak aynı çatı altında yaşayan kimselerden meydana gelmiş insan topluluğudur. Bu …