Sosyal Medyada Çocukların Cinsel İstismarı

Çocukların cinse istismarı suçu, TCK’nın 103.maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre; çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan – 8 yıla kadar hapis cezası verilir. Sarkıntılık kavramından ne anlaşılması gerektiği konusunda bir açıklama mevcut değildir. Son derece kapalı ve yoruma açık olan bu ifadenin özellikle cinsel istismar gibi önemli bir suç türünde yer alması eleştiriye açıktır.

Cinsel İstismar Nedir ?

Cinsel istismarın tanımı maddede yapılmıştır. Buna göre, 15 yaşını tamamlamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış ile diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, cinsel istismar olarak adlandırılır.

Aynı zamanda suçun mağdurunun kimler olabileceği de maddede açıklanmıştır. Bununla birlikte; cinsel davranışların ne olduğu madde metninde açıklanmamıştır. Maddeye göre; herhangi bir fiziksel temas aranmaksızın, çocuklara yapılan her türlü cinsel davranış, çocukların cinsel istismarı suçunu oluşturacaktır. Bu nedenle, 105. maddede düzenlenen cinsel taciz niteliğindeki davranışların çocuklara karşı işlenmiş halinde 103. madde uygulama alanı bulabilecektir.

Yargıtay; bazı kararlarında, fiziksel temas olmadığı için çocuklara karşı işlenen suçları cinsel taciz olarak değerlendirilmiştir. Doktrinde de bu yönde bir değerlendirme mevcuttur. 

Çocuklara karşı yapılan her türlü cinsel istismar, fiziksel temas olsun ya da olmasın, 103. madde kapsamında değerlendirilmelidir. Özellikle madde metninde yer alan “cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması” ibaresi, fiziksel olmayan ve sosyal medya üzerinden işlenen bu tür fiiller için son derece yeterlidir. Her ne kadar, cezaların artması caydırıcılığı sağlamasa da; özellikle çocukların yetişkinlere kıyasla daha savunmasız olması ve bu nedenle failin çocuklara yönelik suç işlemesinin daha kolay olmasına rağmen, verilen cezanın yetişkinlerin mağdur olduğu suçlara verilen cezayla aynı olması, çocukların bu tür suçlardan korunması açısından düşündürücüdür. Kaldı ki; maddenin lafzına bakıldığında, cinsel saldırı suçunu düzenleyen 102. maddede “vücut dokunulmazlığını ihlal eden” kavramının kullanıldığı görülecektir. Bu çerçevede; 103. maddede bu kavramın kullanılmaması, kanımızca, fiziksel temas şartının aranmaması şeklinde yorumlanmalıdır. 

PEDOFİLİ SUÇU Nedir ?

Çocukların cinsel istismarı suçunun faili herkes olabilir. Ancak suçun niteliği açısından, psikiyatrik bir rahatsızlık olan pedofiliyi de açıklamakta fayda vardır. Henüz ergenlik çağına gelmemiş çocuklarla cinsel ilişkiye girmekten zevk alan kişiler pedofil olarak adlandırılmaktadır. 

Amerikan Psikiyatri Derneği’ne göre; pedofiliden bahsedilebilmesi için mağdur çocuğun 13 yaşından küçük olması, çocuk ile istismarda bulunan kişi arasında en az beş yaş fark bulunması, ayrıca istismarda bulunan kişinin 16 yaşından büyük olması gerekmektedir.

Her pedofili hastası çocukların cinsel istismarı suçunu işlemekle birlikte, pedofili hastası olmadığı halde çocukların cinsel istismarı suçunu işleyen kişiler de mevcuttur. Çocuklara tecavüz, çocuklarla cinsel ilişki, çocuk pornografisi gibi filler incelendiğinde, bu filleri işleyen kişilerin büyük bir kısmın pedofil olmadığı görülmüştür.

Çocukların Cinsel İstismarı Nedir?

Kasten işlenebilen bir suçtur. Doktrinde saikin önemli olmadığını savunan yazarlar olsa da esasında, failin cinsel davranışlar gerçekleştirilmesi maddi unsur olarak arandığından, davranışın cinsel amaçlarla yapılması özel kasıt olarak değerlendirilmelidir. Nitekim; bu görüş doktrinde de taraftar bulan bir görüştür. Failin cinsel arzularını tatmin amacıyla hareket etmiş olması, suçun manevi unsurunun oluşması bakımından önemli kabul edilmektedir. Bu noktada; bu suçun özel kasıtla işlenebilmesinin mümkün olduğu söylenecektir. Mağdurun çocuk olduğunun bilinmesi ve davranışın cinsel amaçlarla gerçekleştirilmesi, kastın varlığı açısından gereklidir. 

Cinsel Taciz Nedir?

Cinsel taciz suçu; 105. maddede düzenlenmiştir. Madde metnine göre; bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, 3 aydan- 2 yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde 6 aydan -3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Cinsel amaçlı olarak tacizden ne anlaşılması gerektiği; kanunun gerekçesinde açıklanmıştır. Gerekçeye göre cinsel taciz; kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Cinsel tacizin ayrıca; cinsel yönden, ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibaret olduğu belirtilmiş olup “ahlak temizliği” adı altında son derece muğlak ve değişken anlamlar içerme ihtimali olan bir kavram kullanılmıştır. Mağduru rahatsız eden ve fiziksel temas içermeyen her türlü cinsel davranış, cinsel taciz olarak tanımlanabilecektir.

Sosyal Medya Yoluyla İşlenebilecek Cinsel Taciz Suçları

Fotoğraflarla veya açıkça cinsel amaçlı olduğu belirtilen mesajların yanında, arkadaşlık teklifleri ile de söz konusu olmaktadır. Birçok sosyal medya kullanıcısı, ısrarcı arkadaşlık tekliflerine maruz kalmaktadır. Bir düşünceye göre; arkadaşlık teklifinde bulunmak, yemeğe çıkmayı teklif etmek ve bu konuda makul bir ısrar göstermek cinsel taciz suçunu oluşturmayacaktır. Mağdurun açıkça rahatsız olduğu boyutlara ulaşan, ısrarcı ve sonu hakarete varan konuşmaların cinsel taciz boyutunda değerlendirilebilmesi gerekmektedir. 

Örneğin; 3 – 4 ay boyunca, aralıklarla “Tanışabilir miyiz?” mesajının mağdura gönderilmesi ve sonucunda red cevabı alınması durumunda, hakaret boyutunda bir cevapla karşılık verilmesi halinde, somut olayın özelliklerine göre, cinsel taciz suçunun söz konusu olduğu söylenebilecektir.

Mağdurun 10 yaşında bir kız çocuğa olduğu bir olayda; mesajlarında 18 yaşında olduğunu söyleyen ancak aslında 25 yaşında olan H.D. ile kız çocuğu arasında cinsel içerikli mesajlaşma geçmiştir. Bunun üzerine çocuğun annesi durumu anlayarak şahısla konuşmayı sürdürmüş ve bu mesajlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. H.D. Şanlıurfa’da gözaltına alınmış ve sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir. 10 yaşındaki kız çocuğunu Whatsapp yoluyla taciz eden kişi tutuklandır. 2016

Diyarbakır’da bir anne, 18 yaşından küçük olan kızının sosyal paylaşım sitesinde görüştüğü C. O.’nın kızına istismarda bulunduğu ve bu görüşmeleri yaymakla tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştur. Adana’da yakalanan C.O.’nun sosyal medya hesabında, 18 yaşından küçük olan yaklaşık 300 civarında kız çocuğu ile cinsel istismar içerikli yazışmalarına ulaşılmıştır. Bunun üzerine C.O.’ “çocukların cinsel istismarı” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir. “Diyarbakır’da 300 kızla cinsel içerikli yazışmalar yapan tacizci tutuklandı” 2016

İstanbul Bahçelievler’de görevli bir lise öğretmeni olan İ.S. hakkında, 15 yaşından küçük olan kız öğrencisi S.D’ye sosyal paylaşım hesapları üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla “çocuğun cinsel istismarı” suçundan soruşturma başlatılmıştır. Mahkeme ise, suçu “cinsel taciz” olarak nitelendirilmiştir. “Whatsapp üzerinden yapılan tacize 4 yıldan-6 aya kadar hapis istemi” 2016

Sosyal medya aracılığıyla işlenen bu tür suçlar; internet gibi bir ortamda, özellikle mağdur çocukların çok kolay bir şekilde kandırılmasını sağlayabilecek niteliktedir. Dolayısıyla; sosyal medya aracılığıyla dahi bu suçların işlenmesi halinde hakim takdir yetkisini çok dikkatli kullanmalı, mağdur çocukların menfaatleri detaylı bir şekilde dikkate alınmalı, çocukların bu fiiller sonucunda ruhsal durumları incelenerek fail hakkında bir hüküm tesis edilmelidir. Çocuklar, geleceğin yetişkinleridir. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçların faillerinin bir kısmının, çocukluklarında bu tür fiillere maruz kaldığı göz önüne alınırsa; gelecekte de bu tür suçlara rastlanmaması için, failin hak ettiği cezayı alması hem bir nebze de olsa kamu vicdanını rahatlatacak hem de adalete ulaşılmasını sağlayacaktır. 

Kaynak: Aslı AYDIN

 http://www.umut.org.tr/userfiles/files/Asl%C4%B1%20Ayd%C4%B1n.pdf

Avukata Sor

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.