Uyuşturucu Madde Suçunun Ertelenmesi Kararı

TCK madde 191 gereğince anılan suçtan dolayı başlatılan soruşturmada 5 yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmektedir. Bu halde uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden, bulunduran, satın alan şahısların dosyaları savcılığa intikal ettiğinde Ceza Muhakemesi Kanunun 171'inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilecektir. Cumhuriyet savcısı, bu …

Uyuşturucu Madde Suçunda Denetimli Serbestlik

Cumhuriyet Savcılığınca verilen tedavi ve denetimli serbestlik kararının şüpheliye tebliğ ya da tefhiminden itibaren on gün içerisinde ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne gidilmesi gerekmektedir. Denetimli serbestlik müdürlüğünde birime kayıt yapılmakta, kaydın sonrasında ise kurum, şüpheliyi tedavi için amatem/devlet hastanesine sevk yazısı ile gönderilmektedir. Böylelikle Sağlık Bakanlığı'nın 25 Mart 2015 tarih 2015/11 sayılı Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri …

Ödenmeyen Çek Nasıl Tahsil Edilir?

Çek Nedir? Çek ticari hayatta ödeme aracı olarak kullanılan ve Türk Ticaret Kanunu'nda sınırlı sayıda belirlenmiş olan kambiyo senetlerinden biridir. Çekin tahsili bakımından İcra ve İflas hukukumuzda kambiyo senetlerine özgü takip yolları, haciz yolu (İİK 168-170b) ve iflas yolu (İİK 171 vd.) ile olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Alacağın kambiyo senetlerine özgü takip yolu ile takip …

Başkasının Kimlik ve Kimlik Bilgilerinin Kullanmak

Başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması suçu; bir suç işleyen kişinin, işlediği suç sebebiyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla başkasına ait kimlik (ehliyet, nüfuz cüdanı v.b.) veya kimlik bilgilerini kullanması ile oluşur. Örneğin, hırsızlık suçu işlerken yakalanan kişinin başkasına ait bir kimliği ibraz ederek o kişi hakkında yargılama yapılmasını sağlaması bu suça vücut …

Hapis Cezasının Ertelenmesi ve Paraya Çevrilmesi

HANGİ HAPİS CEZALARI ERTELENEBİLİR? Hapis cezasının ertelenmesi kural olarak 2 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olunması halinde mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte eza alan kişi 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyükse 3 yıla kadar olan hapis cezalarının ertelenmesi mümkündür.  HAPİS CEZALARININ ERTELENMESİNİN ŞARTLARI  Hapis cezasının ertelenmesi için yukarıda belirtildiği gibi alınan cezasının …

Uyuşturucu Madde Kesinleşen Suça İtiraz

Kesinleşen hapis cezasına İtiraz ve beraat  Uyuşturucu Madde Ticaretinden 7,5 yıl cezası kesinleşen sanıklar CMK 308. madde itirazı ile kurtuldu. Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, uyuşturucu madde ticareti suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve 40.000 tl adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi.  Sanık müdafileri tarafından mahkumiyet hükmünün temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen …

Uyuşturucu Madde Kullanma ile Ticareti Arasındaki Fark

Uyuşturucu madde ticareti suçu ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu birbirine karıştırılmamalıdır. Suçun, uyuşturucu madde ticareti suçu olup olmadığı şu kriterlere göre tespit edilir: Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ile uyuşturucu madde ticareti açısından en önemli ölçüt, yakalanan uyuşturucu maddenin miktarıdır. Sanığın kişisel ihtiyaç sınırını aşacak miktarda uyuşturucu madde bulundurması, uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım …