Ödenmeyen Çek Nasıl Tahsil Edilir?

Çek Nedir? Çek ticari hayatta ödeme aracı olarak kullanılan ve Türk Ticaret Kanunu'nda sınırlı sayıda belirlenmiş olan kambiyo senetlerinden biridir. Çekin tahsili bakımından İcra ve İflas hukukumuzda kambiyo senetlerine özgü takip yolları, haciz yolu (İİK 168-170b) ve iflas yolu (İİK 171 vd.) ile olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Alacağın kambiyo senetlerine özgü takip yolu ile takip …