Vergi Cezasına İtiraz Dilekçesi

Vergi Borcuna/Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

I-DAVA KONUSU:

…..Vergi Dairesi Müdürlüğü, Vergi Müfettişi tarafından düzenlenen ………tarih ve …………. sayılı Vergi Tekniği Raporunu esas alarak ………… tarih ……….. nolu Takdir Komisyonu kararı ile adımıza, yukarıda belirtilen miktarda Katma Değer Vergisi re’sen salınmış, salınan vergilere ek olarak vergi ziyaı cezası ödenmesi talep edilmiştir. Yukarıda belirtilen vergi/ceza ihbarnamesi ile istenen vergi ve cezaların aşağıda belirtilecek sebeplerle kaldırılmasını arz ve talep etmekteyiz.

II-DAVANIN ÖZETİ VE İTİRAZ NEDENLERİ :

1- Müvekkil firma, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ………… Vergi Dairesi’nin ……………. vergi kimlik numaralı kurumu ………….. SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ……………./ANKARA olarak “konut, imar, inşaat, taahhüt ve madencilik” faaliyeti ile iştigal etmektedir.

Maliye Bakanlığınca Vergi Denetim Kurumu Ankara Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nın………………… tarih ve ……………………. sayılı yazısı ile müvekkil firmanın 2008 hesap dönemi işlemlerinin sahte belge kullanımı olduğundan bahisle incelenmesi talep edilmiştir.

Bu görevlendirme neticesinde, 2008 dönemi hesaplarının sahte belge kullanımı ile ilgili olarak Takdir Komisyonuna done sunulması için sınırlı inceleme yoluyla, Vergi Müfettişi…………………………………. tarafından hazırlanan ………………… tarih ve ………………….. sayılı Vergi Tekniği Raporu hazırlanmıştır.

Söz konusu Vergi Tekniği Raporunda, mükellef kurumun sahte belge düzenleme fiili yönünden incelenmesinin gerekçesi, hakkında sahte belge düzenleme fiili yönünden incelenmesinin gerekçesi, hakkında sahte belge düzenleme tespiti yapılan ………………. (Vergi Müfettişi ……………… tarafından düzenlenen …………………. tarihi ve …………………….. sayılı Vergi Tekniği Raporu) adına fatura düzenlemesi olarak açıklanmıştır. Vergi Müfettişi …………… yapmış olarak açıklanmıştır. Vergi Müfettişi …………………… yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde Raporun 4. maddesinde Sahte Belge Düzenleme Yönünden Yapılan Değerlendirme bölümünde;

“Rapora ek inceleme tutanağının 5. ve 6. maddesinde tespit edildiği üzere mükellef kurum tarafından ……………… adına düzenlenen faturanın herhangi bir mal/hizmet satışında dayanmayan fiyat farkı faturası olması nedeniyle (6 adet fatura tutanağı ek yapılmıştır.), mükellef kurum hakkında sahte belge düzenleme yönünde yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.” denilerek, müvekkil kurum aklanmaktadır.

Hal böyle iken, mükellef kurumun iyi niyetli olarak, gerçek bir ticaret kapsamında emtia satın aldığı ……………….. ‘ nın hakkında Vergi Tekniği Raporu düzenlenmesi neticesinde, derinlemesine bir araştırma yapılmadan, subjektif değerlendirme ile karar verilmekte ve müvekkilimiz, raporun sonuç bölümünde belirtildiği şekilde, 2008 yılı KDV matrahlarının Takdir Komisyonu tarafından takdir edilmesi için 2008 dönemi itibariyle ödenmesi gereken fark KDV’lerinin done olarak dikkate alınması gerekçesi ile müvekkil firmayı Takdir Komisyonuna sevk etmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 2 No’lu Daimi Takdir Komisyonunun ………………… tarih ve …………… karar nolu, …………… takip defteri takdirle ilgili sıra nolu kararında; 03/2008 vergilendirme dönemi için müvekkil kurumun beyan ettiği ……………………… KDV matrahını,

“213 sayılı VUK’NUN 72. maddesine göre toplanan Komisyon; ilgili mükellefin takdire sevk fişine ekli belgeleri, tarh dosyası bilgileri, Gelir idaresi Başkanlığı e-VEDO bilgisayar sistemi ile TAK-KOM bilgisayar sistemi üzerinden mükellef bilgileri ait kontroller ile mükellefin; aynı vergi türünden önceki beyanlarının ortalaması ile Ankara tüketici fiyatları indeksi, ekonomik büyüme hızı, sair piyasa koşulları ve faaliyet konusu ile ilgili diğer bilgileri ile emsali mükellef beyanları doğrultusunda ilgili dönem matrahının …………………… olarak kabul ve takdirine ve gereği yapılmak üzere evrakın Vergi Dairesine gönderilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.” diyerek herhangi bir matrah farkı tespit etmeden onaylanmıştır.

2. Bu kapsamda, müvekkil firmanın mal aldığı, Kavaklıdere Vergi Dairesinin …………….. vergi kimlik numaralı mükellefi……………….’nin düzenlemiş olduğu faturaların gerçekte bir mal ve hizmet hareketi olmaksızın komisyon karşılığında düzenlenen sahte faturalar olduğu ve bu sebeple söz konusu faturaları kullanan müvekkil firmaya 213 sayılı VUK’nun 341. maddesi ve 344. maddesinin birinci fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmiştir.

Ancak Müvekkile uygulanan bu vergi ve ceza hukuka aykırı olup. İptal gerekmektedir.

3. Müvekkil firma, ………………… unvanı ve ……………………… sicil no ile …………………….. tarih ve ………………… sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek kurulmuştur. Söz konusu firma…………… tarih ve ……………….. sayılı Ticaret Sicil Gazetesindeki ilan ile unvanının …………………………. olarak değiştirmiştir.

Müvekkil firma, ……………………. ile 2017 yılından bu yana ticari faaliyet icra etmekte ve emtia alışverişinde bulunmaktadır.

Vergi konusuna destek almak için Ankara Avukat Onur Yusuf Üregen ile iletişim kurabilirsiniz.

Avukata Sor

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.