Gürültü Yapmak Suç Mu?

Kabahatler Kanunu'nun "GÜRÜLTÜ" başlıklı 36. maddesine göre; "(1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, 50tl idari para cezası verilir. (2) Bu fiilin bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye 1000tl - 5000tl arasında idari para cezası verilir. (3) Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına kolluk …