Malın Yağma Edilmesi Suçu ve Cezası

Yağma (GASP) Suçu Nedir? (TCK 148- 149) Yağma Suçu " Gasp suçu", mağdur edilen kimsenin o malın zilyeti olması gerekir. ZİLYET NEDİR? Bir malın sahibi olmak, daha net bir ifade ile o mal üzerinde fiili hakimiyet sahibi olmak anlamına gelir. "cebir" veya "tehdit" kullanılarak alınmasıyla oluşur. TCK'nın 148. ve 150. maddeleri arasında düzenlenen yağma suçu, …

Karşılıksız Çek Suçları “Kast” ile mi “Taksir” ile mi işlenir?

Karşılıksız çek suçları "Kast" ile mi "Taksir" ile mi, yoksa hem taksi, hem de kast ile, yani her ikisi ile de işlenebilen bir suç mudur? Karşılıksız çek suçları Kast ile işlenebilir. 5941 sayılı yasanın genel gerekçesinde karşılıksız çek suçlarının objektif suç olmayacağı açıkça, hiçbir tereddüt e yer bırakmayacak biçimde yazılmıştır. Yasa koyucunun açık isteğine ve …