Karşılıksız Çek Suçları “Kast” ile mi “Taksir” ile mi işlenir?

Karşılıksız çek suçları "Kast" ile mi "Taksir" ile mi, yoksa hem taksi, hem de kast ile, yani her ikisi ile de işlenebilen bir suç mudur? Karşılıksız çek suçları Kast ile işlenebilir. 5941 sayılı yasanın genel gerekçesinde karşılıksız çek suçlarının objektif suç olmayacağı açıkça, hiçbir tereddüt e yer bırakmayacak biçimde yazılmıştır. Yasa koyucunun açık isteğine ve …