Malın Yağma Edilmesi Suçu ve Cezası

Yağma (GASP) Suçu Nedir? (TCK 148- 149) Yağma Suçu " Gasp suçu", mağdur edilen kimsenin o malın zilyeti olması gerekir. ZİLYET NEDİR? Bir malın sahibi olmak, daha net bir ifade ile o mal üzerinde fiili hakimiyet sahibi olmak anlamına gelir. "cebir" veya "tehdit" kullanılarak alınmasıyla oluşur. TCK'nın 148. ve 150. maddeleri arasında düzenlenen yağma suçu, …