Planlı Miras

Vasiyetname Hazırlanabilmesi için Kişide Aranan Şartlar: Vasiyetname yapacak kişinin en başta ayırt etme gücüne sahip olması gerekir. Ayırt etme gücü, kişinin hukuki bir işlemi ve sonuçlarını anlayabilme ve bu sonuca uygun hareket edebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Eski dilde mümeyyiz olma olarak ifade edilen bu husus, vasiyetnamenin düzenlendiği anda kişide aranan en önemli özeliktir. Kanun koyucu …

Tapuya Şerh Koymak

Tapuya Şerh Koymak Nedir? Tapuya şerh koymak, mal sahibinin mal üzerindeki haklarını kısıtlama amacıyla yapılan işlemdir. Tapuya konulan tapu siciline işlenir. Tapu sicil kural olarak kamuya açıktır. Tapu siciliyle ilgisi olan herkes incelemede bulunabilir. Böylece tapuya konulan şerh herkese karşı ileri sürülebilir hale gelir. Kimse bunu bilmediği iddia edemez. Tapuya mal sahibinin mal üzerindeki haklarını …

Kamulaştırma Davası Nedir?

Kamulaştırma kısaca şahsa ait bir taşınmazın kamu hizmetin kullanılmak üzere devlet tarafından satın alınmasıdır. Yetkili idare kamu yararına kullanılmak üzere gerekli gördüğü yerleri kamulaştırabilir. Ancak taşınmazın kamulaştırılacak olan kişilerin de bir takım hakları bulunmaktadır. Kamulaştırma Nedir?Kamulaştırma Davası Nedir?Kamulaştırma Davası Hangi Durumlarda açılabilir?İdarenin Açılabileceği Kamulaştırma davası ve buna karşı şahısların açabileceği davalar nelerdir? Anayasamıza göre devlet …

Soyisim Değiştirme Davası

Soyisim - Soyad Değiştirme Davaları Kişilerin soyisimleri yasalar gereği babanın soyadından gelmekte ve bu şekilde tescil edilmektedir. Süreç içerisinde birçok nedene dayalı olarak kişiler soyisimlerini değiştirmek isteyebilirler. Örneğin; velayeti annede olan çocuğun soyadını annesi değiştirmek isteyebilir, babası ile husumeti olan evlat mevcut soyadını değiştirmek isteyebilir, alay konusu olabilecek bir soyad kişinin istemiyle değiştirebilir v.b. Böyle …

Boşanmış Kadın Çocuğuna Kendi Soyadını Nasıl Verebilir?

Çocuğun Soyadının Değiştirilmesi Davası Soyadın değiştirilmesi için yargı yoluna kullanılmalı ve kişiler Asliye Hukuk Mahkemelerinde soyisim değiştirme davası açılmalıdır. Bu davada ise kişiler soyadlarının hangi gerekçeye dayalı olarak değiştirileceğini belirtmeli ve mahkemece bu nedenin haklı bir neden olup olmadığı değerlendirilmelidir. Velayet Sahibi Anne Tarafından Çocuğun Soyadının Değiştirilmesi Günümüzde birçok evlilik boşanma ile sonuçlanmakta ve çocukların …

Hile Nedeniyle Açılan Davalar

Borçlar Kanununda hilenin ne olduğu tarif edilmemiştir. Hile sadece 28. madde de değil bazı başka maddelerde de geçmektedir. Hatta Medeni Kanunun bazı hükümlerinde dahi yer almış bulunmaktadır. Bu maddelerin bazılarında hile, bazılarında iğfal, hile ile gizleme tabirleri kullanılmıştır. Uygulamada hile için yanıltma-aldatma gibi isimlerde kullanılmaktadır. Hile kanun maddesinde tanımlanmış ise de; "bir kimseyi bir irade …

Ticari Uyuşmazlıklarda Tazminat ve Alacak Davalarında Arabuluculuk

Ticaret Hukukunda, Ticari Uyuşmazlıklarda Ticari Alacak ve Tazminat Davalarında Arabuluculuk konusu artık zorunlu hale gelmiştir. Bu yazımızda Ticari Davalarda, arabuluculuk başvuru şartları, hangi dava ve uyuşmazlıkların arabuluculuğa elverişli olduğu, zorunlu arabuluculuk halleri, arabuluculuk süreçleri ve neticeleri açıklanacaktır. Ankara Ticari Davalarda Arabuluculuk süreçleri için Avukat Onur Yusuf Üregen ile iletişime geçebilirsiniz. Ticari Davalarda İhtiyari Arabuluculuk Hukuk …

Banka Hesabında Bloke Var mı?

Banka Hesabında Bloke Olup Olmadığını Öğrenmek Banka hesabında bloke var mı yok mu öğrenmek için de, şubeye gitmenize gerek yoktur. Öncelikle banka hesabınızın internet ya da mobil bankacılığını kontrol etmeniz gerekmektedir. Blokeli ibaresi bulunuyorsa, müşteri temsilcisi aracılığıyla durumun ne olduğunu sorgulayabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet Kapısı üzerinden Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-haciz Banka) adesini kullanarak …

Vergi Borcu Takibinde Zamanaşımı 5 Yıldır

Vergide zamanaşımı uygulanması tarhiyat açısından ayrı 5 yıl, tahsilat zamanaşımı bakımından ise 5 yıl ayrıca uygulanmaktadır. Uygulamada tarh zamanaşımı için 213 sayılı VUK hükümleri geçerlidir. Tahsilat açısından, 5 yıllık zamanaşımı hesabı 6183 sayılı yasanın 102. maddesi hükümlerine göre düzenlenmektedir. Tahakkuk Zamanaşımı Tahakkuk zamanaşımı vergi alacağının doğduğu takvim yılın takip eden yılın başından itibaren başlayarak 5 …

Danıştay Kararı Sorgulama

Danıştay kararı öğrenmek için dosya numaranızı girerek tüm bilgilere bu siteden ulaşabilirsiniz. Karar düzeltme talebinin kabul edilmemesi halinde, Danıştay formatında "KARAR DÜZELTME RET" ibaresi yer alır. "ONAMA" ibaresi yazıldığında ise, temyiz konusu kararın onandığı anlamına gelmektedir. "BOZMA" ibaresi yazıldığında ise, lehinize karar verildiği anlaşılır. DANIŞTAY KARARI SORGULAMA tıklayınız.