Karşılıksız Çek Suçları “Kast” ile mi “Taksir” ile mi işlenir?

Karşılıksız çek suçları "Kast" ile mi "Taksir" ile mi, yoksa hem taksi, hem de kast ile, yani her ikisi ile de işlenebilen bir suç mudur? Karşılıksız çek suçları Kast ile işlenebilir. 5941 sayılı yasanın genel gerekçesinde karşılıksız çek suçlarının objektif suç olmayacağı açıkça, hiçbir tereddüt e yer bırakmayacak biçimde yazılmıştır. Yasa koyucunun açık isteğine ve …

ÖDENMEYEN SENETLER NASIL TAHSİL EDİLİR?

Ödenmeyen Senetler Nasıl Tahsil Edilir? Ödenmeyen senetler nasıl tahsil edilir? sorusuna vadesi gelmiş olmasına rağmen senedi ödenmemiş olan kimselerin en çok merak ettiği konudur. Senet, vadesi gelmiş olduğu halde borçlu tarafından ödenmemiş ise bu durumda alacaklı kişinin başvurabileceği birden çok yol mevcuttur. Bu sebeple de ödenmeyen senetlerin tahsili ihtimali yükselmektedir. Vadesi gelmiş olduğu halde senedin …