SPOR HUKUKU

SPOR HUKUKU TANIMI Sportif faaliyetleri düzenler, spor dünyasını yönetir, spor yarışmalarının ve kuruluşlarının kurumsallığını sağlar. Geniş anlamda Spor Hukuku ise spordan ötürü oluşan ilişkileri ve bu ilişkilerde rol alan gerçek ve tüzeli kamu ve özel kişilerinin karşılaştıkları durumları düzenler ve sorunları çözümler. Sporcuların hakları ve yükümlülüklerini düzenleyen kuralları; Spor kuruluşlarının yapısını, faaliyetlerini ve aralarındaki ilişkileri; …