Kamulaştırma Davası Nedir?

Kamulaştırma kısaca şahsa ait bir taşınmazın kamu hizmetin kullanılmak üzere devlet tarafından satın alınmasıdır. Yetkili idare kamu yararına kullanılmak üzere gerekli gördüğü yerleri kamulaştırabilir. Ancak taşınmazın kamulaştırılacak olan kişilerin de bir takım hakları bulunmaktadır. Kamulaştırma Nedir?Kamulaştırma Davası Nedir?Kamulaştırma Davası Hangi Durumlarda açılabilir?İdarenin Açılabileceği Kamulaştırma davası ve buna karşı şahısların açabileceği davalar nelerdir? Anayasamıza göre devlet …

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul taşınmaz mallarla ilgilidir. Buna dair hukukun önemli alanlarından biris olan gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun da bir parçası olma niteliğindedir. Türkiye sahasında eşya hukukuna uygun olarak yaşanan sorunların, uyuşmazlık durumlarında bu hukuk dalına başvurmak mümkündür.