Uyuşturucu Madde Suçunda Denetimli Serbestlik

Cumhuriyet Savcılığınca verilen tedavi ve denetimli serbestlik kararının şüpheliye tebliğ ya da tefhiminden itibaren on gün içerisinde ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne gidilmesi gerekmektedir. Denetimli serbestlik müdürlüğünde birime kayıt yapılmakta, kaydın sonrasında ise kurum, şüpheliyi tedavi için amatem/devlet hastanesine sevk yazısı ile gönderilmektedir. Böylelikle Sağlık Bakanlığı'nın 25 Mart 2015 tarih 2015/11 sayılı Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri …