Vergi Borcu Takibinde Zamanaşımı 5 Yıldır

Vergide zamanaşımı uygulanması tarhiyat açısından ayrı 5 yıl, tahsilat zamanaşımı bakımından ise 5 yıl ayrıca uygulanmaktadır. Uygulamada tarh zamanaşımı için 213 sayılı VUK hükümleri geçerlidir. Tahsilat açısından, 5 yıllık zamanaşımı hesabı 6183 sayılı yasanın 102. maddesi hükümlerine göre düzenlenmektedir. Tahakkuk Zamanaşımı Tahakkuk zamanaşımı vergi alacağının doğduğu takvim yılın takip eden yılın başından itibaren başlayarak 5 …

Borçlar Yasası’ndaki hak düşürücü süreler

18 sayılı BK.m.21'de aşırı yararlanma (gabin) sonucunu doğrudan sözleşmeyi bozma süresi, m.31'deki hata ve hile nedeniyle ya da korkutma (ikrah) etkisiyle yapılan sözleşmeleri bozma ve verileni geri istem süreleri, m.198 ve 199'daki alıcının satılandaki sakatlığı bildirime süreleri (nitelikleri madde metninde açıkça belirtilmemiş ise de) zaman aşımı süreleri değil "hak düşürücü" sürelerdir. 6098 sayılı yeni TBK'nun …