Vekaletname Bilgisi

 

Bana vekaletname vermek isteyen müvekkillerimiz aşağıdaki bilgilerin bir çıktısını alarak herhangi bir notere gidip “Avukatlık Vekaletnamesi” çıkarabilirler.

ADRES: YAŞAM CAD. ADALET SOK. NO:13/66 YENİMAHALLE ANKARA

AV. ONUR YUSUF ÜREGEN
MALTEPE VERGİ DAİRESİ:
T.C. KİMLİK NO: 34823326764
BARO SİCİL NO: 30851

BU BİLGİLERLE HERHANGİ BİR NOTERE GİDİLEREK, AVUKAT İÇİN “GENEL DAVA VEKALETNAMESİ” ÇIKARILACAK. VERİLEN YETKİLER ARASINDA: “SULH, İBRA, DAVADAN, TEMYİZDEN, KARAR DÜZELTMEDEN VE DİĞER KANUN YOLLARINDAN FERAGAT ETMEK, DAVAYI KABUL ETMEK, HAKİMİN REDDİ TALEBİNDE BULUNMAK, DAVAYI KISMEN VEYA TAMAMEN ISLAH ETMEK, YEMİN TEKLİFİNDE BULUNMAK, YEMİN TEKLİFİNİ KABUL, İADE VEYA REDDETMEK, HACZİN KALDIRILMASINI TALEP ETMEK, TAHKİM VEYA HAKEM SÖZLEŞMESİ YAPMAK, SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLU İLE YENİDEN YAPILANDIRILMASI TEKLİFİNDE BULUNMAK VE BU TEKLİFLERİ KABUL VEYA REDDETMEK, ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARINA BAŞVURMAK VE BU ÇÖZÜM YOLLARINA BAŞVURULMASI TEKLİFİNİ KABUL VEYA REDDETMEK, YARGILAMANIN İADESİ YOLUNA GİTMEK, HAKİMLERİN FİİLLERİ SEBEBİYLE DEVLET ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI AÇMAK, SÖZLEŞME- İHTARNAME, İHBARNAME VE PROTESTO DÜZENLEMEK VE KEŞİDE ETMEK, SÖZLEŞME FESİHNAMESİ DÜZENLEMEK VE GÖNDERMEK, MAL BEYANINDA BULUNMAK, SABIKA KAYDI ÇIKARMAK, SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ İŞLEMLERİNİ YAPMAK, İCRADA ADINA PEY SÜRMEK, ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURUDA BULUNMAK, BAŞKA AVUKATLARI TEVKİL, TEŞRİK VE AZLETMEK” YETKİLERİ MUTLAKA BULUNMALIDIR.

ŞİRKET İÇİN VEKALET VERİLECEKSE ŞİRKETİN YETKİLİ MÜDÜRÜ GİTMELİ VE İMZA SÜRKÜSÜ İLE ŞİRKET KAŞESİNİ YANINDA BULUNDURMALIDIR.

 
BOŞANMA İÇİN YA DA BAŞKACA ÖZEL YETKİ GEREKTİREN BİR İŞLEM İÇİN VEKALETNAME VERİLECEK İSE, VEKALETNAME VERİLMESİNİN SEBEBİ (BOŞANMA YAHUT, İSİM TASHİHİ V.S. GİBİ) NOTERDE BELİRTİLMELİ VE NOTERLİĞE İKİ ADET FOTOĞRAFLA GİDİLMELİDİR.